Boekenplank

Wijzigingen in de herdrukken

Gewijzigd gedrukt in 2017

Handelsrekenen • 6e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 1926

Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: Tweede delingsmethode, vreemde valuta aangepast, schattend rekenen toegevoegd.

Nieuw gedrukt in 2016

Bedrijfsadministratie voor pdb • 4e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2619
Nieuwe uitgave als opvolger van Administratie pdb en Periodeafsluiting pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.

Financiering voor pdb • 5e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2916
Nieuwe uitgave als opvolger van Bedrijfseconomie pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.

Kostencalculatie voor pdb • 4e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2923
Nieuwe uitgave als opvolger van Kostprijscalculatie pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.


Gewijzigd gedrukt in 2014

Modern boekhouden • 12e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 4019

Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: Uitbreiding van de subadministratie, btw naar 21%, IBAN en BIC.

Rekenen voor het mkb • 7e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 1100
Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: Tweede delingsmethode, vreemde valuta aangepast, btw naar 21%.

Nieuw gedrukt winter 2014

Zelfstandig ondernemen • 1e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2534
Nieuwe uitgave voor Basiskennis Ondernemerschap.Sluit volledig aan op de per januari 2015 ingestelde eindtermen voor BKO (als opvolger van het Praktijkdiploma ondernemen).

Elementair boekhouden • 10e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2633
Gewijzigde herdruk als opvolger van BKB-1.
Sluit volledig aan op de per januari 2015 ingestelde eindtermen voor BKO.
En per januari 2016 vervangt dit boek Boekhouden in de praktijk 1.


Gewijzigd in de herdrukken 2013/14

Gewijzigd gedrukt in 2013

Administratie voor het mkb • 12e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2992
Gewijzigde herdruk.
Belangrijkste aanpassingen: De tekst met betrekking tot de loonadministratie is geactualiseerd. In de afdeling subadministraties is nu ook een hoofdstuk over het subgrootboek voorraden opgenomen. Ook in de hoofdstukken over privé en kortingen zijn wijzigingen aangebracht. Verder is het hoge BTW-tarief aangepast naar 21%, zijn op de bankafschriften IBAN en BIC toegevoegd en wordt er naast het codeerstempel ook af en toe met journaalposten geoefend. De 12e druk is niet bruikbaar naast een voorgaande druk.

Schoenendoos 4e druk • losbladig A4-boekblok • gewijzigd isbn 978 90 6355 4323 Gewijzigde herdruk.
Belangrijkste aanpassingen:
De BTW is op 21% gebracht en de IBAN wordt nu gebruikt. Er zijn op verzoek van docenten enkele specifieke boekingsstukken toegevoegd. Bij de nieuwe druk kunnen gratis bestanden 'Excel-boekhouding' worden gedownload.

Marketing voor het mkb • 18e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2152
Gewijzigde herdruk, leverbaar per mei 2013
Belangrijkste aanpassingen: De onderwerpen online kopen en webwinkels zijn uitgebreid. Tevens worden nu de sociale media besproken. In afdeling 4 is een hoofdstuk over de SIVA-formule (solution, information, value en access) toegevoegd. Verder zijn diverse onderwerpen door het hele boek heen geactualiseerd. De 18e druk is niet bruikbaar naast een voorgaande druk.
Werkboek marketing voor het mkb • 7e druk/1e oplage • isbn 978 90 6355 2268
Het bijbehorende Werkboek marketing is aangepast aan de wijzigingen in het leerboek. Dat geldt ook voor het Uitwerkingenboek (leer- en werkboek).

Bedrijfseconomie voor het MKB • 13e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 3821
Gewijzigde herdruk.
Belangrijkste aanpassingen: Het hoofdstuk over belastingen is geactualiseerd. Voorts zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.Uitvoering boeken

De meeste NOI-uitgaven worden gedrukt op 100 gr. papier met een boekformaat van 17 x 24 cm. Het binnenwerk wordt gedrukt in zwart/grijs-tinten. De full color omslagen worden dubbelzijdig gelamineerd en de boeken zijn genaaid gebrocheerd.


Voor de docent en de boekhandelaar

Jaarlijks geven wij aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn bij een nieuwe druk of een nieuwe oplage van een NOI-boek. Uitgaven die meer dan twee jaar ongewijzigd zijn worden niet meer vermeld.

Als de wijzigingen beperkt zijn spreken we van een nieuwe oplage. Zoals 2e druk / 3e oplage. Gewijzigde bijdrukken zijn goed naast elkaar in een klas te gebruiken. Het isbn wijzigt hierbij niet.

Betreft het ingrijpender wijzigingen, waardoor beide drukken moeilijk in een klas naast elkaar zijn te gebruiken, dan spreken wij van een nieuwe druk. Bijvoorbeeld 3e druk / 1e oplage. Het isbn wijzigt nu wel.

Boekenplank

Niet meer leverbare uitgaven

Boekhouden in de praktijk 1 en 2 (beide nog beperkt leverbaar), Calculaties in de praktijk 1 en 2, Financiële administratie PDB, Kostprijscalculatie PDB, Bedrijfseconomie PDB, Periodeafsluiting PDB, Computerboekhouden King 1 en 2, Bedrijfsadministratie en computer 2, Serie voor PDL en Elementair boekhouden voor havo/vwo (is vervangen door Elementair boekhouden - BKB).