NIEUWS

Gewijzigde herdrukken: zie onderaan


Ondernemerschap

De nieuwe ondernemersopleiding voor het midden- en kleinbedrijf leidt op voor het Praktijkdiploma Basiskennis ondernemerschap. De opleiding duurt ongeveer 13 lesweken. Basiskennis ondernemerschap kan worden vervolgd met Elementair boekhouden. Samen geeft dat het functiegerichte Associatie-diploma Financieel ondernemer. Beide methoden zijn leverbaar inclusief studie-app's.


Examens BKB, BKC & PDB

In januari 2016 zijn de eindtermen voor BKB en BKC gewijzigd, waarbij een aantal onderwerpen is wegvallen.

Nieuwe examenseisen PDB

Het PDB-examen omvat nog maar drie examenonderdelen: Bedrijfsadministratie (inclusief periodeafsuiting), Kostencalculatie en Financiering. De exameneisen zijn ingekort en doublures met BKB/BKC en MBA zijn eruit gehaald. Ook voor PDB worden nu flexibele examens afgenomen in computerlokalen op diverse locaties in het land. Een examen duurt 90 tot 120 minuten. De nieuwe boeken zijn leverbaar.


Studie-app's

De nieuw ontwikkelde studie-app's bij Marketing, Organisatie, Financiering mkb en Zelfstandig ondernemen helpen om sneller én leuker te studeren. Deze app's vervangen de betreffende werkboeken en uitwerkingenboeken. Ook voor boekhouden zijn app's ontwikkeld. Deze zijn gratis voor gebruikers van de NOI-methoden. Met de app wordt sneller en grondiger gestudeerd. Ook omdat cursisten deze interactieve manier van werken veel 'leuker' vinden.


Boekenplank

Wijzigingen in de herdrukken

Nieuw gedrukt in 2017

Handelsrekenen • 6e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 1926
Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: tweede delingsmethode, vreemde valuta aangepast, schattend rekenen toegevoegd.


Nieuw gedrukt in 2015/16

Bedrijfsadministratie voor pdb • 4e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2619
Nieuwe uitgave als opvolger van Administratie pdb en Periodeafsluiting pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.

Financiering voor pdb • 5e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2916
Nieuwe uitgave als opvolger van Bedrijfseconomie pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.

Kostencalculatie voor pdb • 4e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2923
Nieuwe uitgave als opvolger van Kostprijscalculatie pdb; 
Sluit volledig aan op de per januari 2016 gewijzigde eindtermen voor PDB.

Zelfstandig ondernemen • 1e druk/1e oplage • isbn 978 90 6355 2534
Nieuwe uitgave voor Basiskennis Ondernemerschap. Sluit volledig aan op de per 2015 ingestelde eindtermen voor BKO (als opvolger van het Praktijkdiploma ondernemen).

Elementair boekhouden • 10e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 2633
Gewijzigde herdruk als opvolger van BKB-1. 
Sluit volledig aan op de per 2015 ingestelde eindtermen voor BKO.
Per januari 2016 vervangt dit boek Basiskennis boekhouden 1.


Gewijzigd gedrukt in 2014

Modern boekhouden  • 12e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 4019
Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: uitbreiding van de subadministratie, btw naar 21%, IBAN en BIC.

Rekenen voor het mkb • 7e druk/1e oplage • gewijzigd isbn 978 90 6355 1100
Gewijzigde herdruk. Belangrijkste aanpassingen: tweede delingsmethode, vreemde valuta aangepast, btw naar 21%. Uitvoering boeken

Nieuwe uitgaven en herdrukken worden voortaan op een iets groter formaat gedrukt (17 x 24 cm, 100 gr. papier) waarbij de layout strakker en rustiger is gemaakt.


Demo studie-app's

Bekijk nu de nieuwe studie-app's voor Marketing, Organisatie, Financiering en Zelfstandig ondernemen. En nu ook gratis studie-app's bij boekhouden.


Voor de docent en de boekhandelaar

Jaarlijks geven wij aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn bij een nieuwe druk of een nieuwe oplage van een NOI-boek. Uitgaven die meer dan twee jaar ongewijzigd zijn worden niet meer vermeld.

Als de wijzigingen beperkt zijn, spreken we van een nieuwe oplage. Zoals 2e druk / 3e oplage. Gewijzigde bijdrukken zijn goed naast elkaar in een klas te gebruiken. Het isbn wijzigt hierbij niet.

Betreft het ingrijpender wijzigingen, waardoor beide drukken moeilijk in een klas naast elkaar zijn te gebruiken, dan spreken we van een nieuwe druk. Bijvoorbeeld 3e druk / 1e oplage. Het isbn wijzigt nu wel.

Boekenplank

Niet meer leverbare uitgaven

Handelsrekenen 5e druk, Bedrijfseconomie mkb 13e druk, Boekhouden in de praktijk 1 en 2, Calculaties in de praktijk 1 en 2, Financiële administratie PDB, Kostprijscalculatie PDB, Bedrijfseconomie PDB, Computerboekhouden King 1 en 2, Bedrijfsadministratie en computer 2, Handelscorrespondentie, Serie voor PDL en Elementair boekhouden voor havo/vwo (is vervangen door Elementair boekhouden - BKB).


Nederlandse schoolboeken voor Suriname

Het NOI heeft als een van acht Nederlandse educatieve uitgevers boeken kunnen leveren ten behoeve van het Surinaamse voortgezette onderwijs junioren (VOJ) en senioren (VOS). Het betreft op de Surinaamse samenleving aangepaste uitgaven voor havo/vwo, IMEAO en vbgo. De in 2012 geleverde NOI-titels zijn Boekhouden in de praktijk 1 en 2, Calculaties in de praktijk 1 en 2 en Elementair boekhouden voor havo/vwo. In 2014 zijn boeken geleverd voor vwo-bovenbouw economie 2 en in 2015 drie PDB-boeken en Handelsrekenen voor het lbgo. 


De site is gebouwd door


assets/images/LogoAnyScrS.png