Info REO-examens

Module Administratie mkb

  • De module Administratie mkb leidt op voor het REO-diploma Administratie mkb. Met het NOI-boek en deze studie-app ben je maximaal voorbereid op het examen.
  • Daarnaast is deze module onderdeel van het het Ondernemersexamen/Examen Startend Ondernemer. Wil je het ondernemersdiploma halen dan moet je ook de modulen Organisatie, Financiering en Marketing doen.
  • Kijk voor meer info over de vier modulen op de site van Examenbureau REO
  • De bijbehorende NOI-leerboeken zijn: Marketing voor het mkb, isbn 978 90 6355 2152, Financiering voor het mkb, isbn 978 90 6355 2848, Organisatie voor het mkb, isbn 978 90 6355 1575.
  • Ga voor prijzen en bestellingen van boeken en licenties naar de NOI-webwinkel.

Aansluiting NOI-methode op de examens

  • De NOI-uitgaven sluiten volledig aan op de eindtermen (exameneisen) en op de examenpraktijk van de betreffende examens.
  • De NOI-uitgaven uit de MKB-serie worden ook veel gebruikt op ROC-ondernemersopleidingen. Die scholen nemen hun eigen toetsen en examens af.