Info Associatie-examens

Diploma Elementair boekhouden

  • De cursus EB leidt op voor het Associatiediploma Elementair boekhouden. Met het betreffende NOI-boek en deze studie-app ben je maximaal voorbereid op het examen.
  • Het bijbehorende NOI-leerboek is: Elementair boekhouden, isbn 978 90 6355 0141.
  • Deze cursus is (vanaf september 2015) onderdeel van de vernieuwde diplomalijn Ondernemerschap.
  • Kijk voor meer info op de site van De Associatie
  • Ga voor prijzen en bestellingen van boeken en licenties naar de NOI-webwinkel.

Aansluiting NOI-methode op de examens

  • De NOI-uitgaven sluiten volledig aan op de eindtermen (exameneisen) en op de examenpraktijk van de betreffende examens.
  • De NOI-uitgave voor EB wordt ook gebruikt op Havo- en Vwo-opleidingen voor het vak M&O.